Planuri de activitate CA

Consiliul Audiovizualului anual elaborează și aprobă planuri de acțiuni care stipulează un șir de obiective, indicatori, termeni și responsabili de realizare pentru următoarele 12 luni. Aceste documente constituie baza pentru evaluarea activităților CA în rapoartele anuale de activitate.
30.01.2023
PLANUL DE ACȚIUNI AL CONSILIULUI AUDIOVIUZUALULUI PENTRU ANUL 2023
16.02.2022
PLANUL DE ACȚIUNI AL CONSILIULUI AUDIOVIUZUALULUI PENTRU ANUL 2022