ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 03 NOIEMBRIE 2023

27.10.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 (perioada monitorizată 23-29 octombrie 2023)

Responsabil de pregătire: DCSMA

T. CANȚER

Cu privire la activitatea distribuitorilor de servicii media „STV IT COMPANY” SRL, „FANTOM ASTRA” SRL, „STUDIO AN-TV” SRL și „ALIANȚA-TV” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „UPLINK” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a autorizațiilor de retransmisiune eliberate „FLOW MEDIA” SRL, „MAXIMARIN” SRL, „PETIN-TV” SRL și „ARAX-IMPEX” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

Diverse