ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 07 APRILIE 2023

31.03.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

Agenda ședinței

S. TONU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 54 din 17.02.2023 (Canal 5, Cinema 1, Exclusiv TV, ITV, Orizont TV, PEH TV, TVC 21)

Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate „Bizim Dalgamiz”

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate IP Companiei „Teleradio Moldova” și „Radio Top” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la inițierea consultărilor publice referitor la proiectul deciziei de aprobare a Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență în perioada 2024–2029

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii „A.G. Broadcasting” SRL, fondator al serviciului de radiodifuziune sonoră „Kiss FM”

Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „FANTOM ASTRA” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a autorizațiilor de retransmisiune eliberate „STV IT COMPANY” SRL, „OLVELTEL” SRL, „COSCOMSAT” SRL și „TV SAT” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

S. LUCINSCAIA

Cu privire la examinarea Raportului cu privire la activitatea financiară pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

Responsabil de pregătire: SF

Diverse