ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 08 NOIEMBRIE 2023

01.11.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                         Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a zilelor de sâmbătă și duminică (4-5 noiembrie) când agitația electorală este interzisă

Responsabil de pregătire: DCSMA