ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 10 NOIEMBRIE 2023

03.11.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 (perioada monitorizată 30 octombrie-3 noiembrie 2023)

Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „GENERAL MEDIA GROUP CORP” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „REAL RADIO” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Familia”

Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului dispus prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 334 din 20.09.2023

Responsabil de pregătire: DLF

A. CORCODEL

Cu privire la examinarea raportului de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „Gurinel TV”, „Prime”, „Tezaur TV”,  „TV8”, „TV9 (TV Nouă)” și „TVR Moldova” la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018

Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

Gr. CHIȚANU

Cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative)

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse