ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 13 OCTOMBRIE 2023

06.10.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 (perioada monitorizată 2-8 octombrie 2023)

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 279 din 08 septembrie 2023 („ITV”)

Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a licențelor de emisie „NG PRODUCTION” SRL pentru serviciile media audiovizuale de radiodifuziune sonoră „Radio ONE” și „Russkoe Liubimoe”

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „TELESISTEM TV” SRL pentru serviciul de televiziune „Primul în Moldova”

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie furnizorului de servicii media „Real Radio” SRL pentru serviciul de televiziune „Familia”

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea petiției Instituției Private „Radio Orhei”

Responsabil de pregătire: DLF

Diverse