ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 14 IUNIE 2024

07.06.2024

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                         Ora: 11:00

S. MARTIN

Cu privire la cotele de audiență ale serviciilor media audiovizuale lineare pentru trimestrul I al anului 2024 și determinarea situației dominante

Responsabil de pregătire: DLF

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Responsabil de pregătire: SJ

G. CHIȚANU

Cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare a conținuturilor audiovizuale cu caracter electoral

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse