ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 16 FEBRUARIE 2024

09.02.2024

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                         Ora: 11:00

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate „Liberadio” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Dance FM”

Responsabil de pregătire: DLF

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „REVAFAR-COM” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune eliberate „LV-TOPAL” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la aprobarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry”

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse