ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 17 FEBRUARIE 2023

10.02.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 10:30

Agenda ședinței

L. GUȚU

Cu privire la examinarea Raportului de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

Responsabil de pregătire: SPP

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Prime”, ca urmare a sesizării dlui Ștefan Orbu

Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „Vocea Media” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate „Liberadio” SRL și IP Studio de Televiziune „Viziunea Liberă”

Responsabil de pregătire: DLF

Diverse