ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 17 MARTIE 2023

10.03.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

Agenda ședinței

N. OPREA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 53 din 17.02.2023 (TV-Găgăuzia)

Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate  „Media Content Distribution” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

Diverse