ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 17 NOIEMBRIE 2023

10.11.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din turul II (perioada monitorizată 06-12 noiembrie 2023)

Responsabil de pregătire: DCSMA

E. GRECU

Cu privire la examinarea petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” cu referire la postul de televiziune „Canal 3”

Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „RECORD TEAM” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „FLUCTUS” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media AO „MEDIA ALTERNATIVĂ” SRL pentru serviciul de televiziune „TV8”

Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 322 din 13.10.2023 („MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL și „REAL RADIO” SRL)

Responsabil de pregătire: DLF

Diverse