ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 18 AUGUST 2023

11.08.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

S. TONU

Cu privire la declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale din 05 noiembrie 2023

Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCIAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 188 din 23.06.2023 („FAMILIA”, „Vocea Basarabiei TV”, „ART-TV”, „BTV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „TV8”, „TV Elita” și „Moldova-1”)

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. PLEȘCA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 222 din 21.07.2023 („Prime”, „Publika TV”, „CANAL 2”, „CANAL 3”, „MEGA TV”, „Canal 5” și „FAMILIA”)

Responsabil de pregătire: DCSMA

E. GRECU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 234 din 28.07.2023 („LEGAL TV” și „GN TV”)

Responsabil de pregătire: DCSMA

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „MEDIA STREAM” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

I. HABRAVAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 224 din 21.07.2023 (,,Media Pro Group”)

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media ,,Media Pro Group” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media AO „Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova”

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a cererii de acordare a licenței de emisie pentru serviciul de televiziune „Cinema 2”

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru selectarea instituției specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029

Responsabil de pregătire: DLF

Diverse