ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 18 NOIEMBRIE 2022

11.11.2022

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

Agenda ședinței

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” urmare a petiției dlui Vitalie Grabovschi

Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului furnizorului de servicii media audiovizuale „Nika TV Media” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 319 din 21 octombrie 2022 (IP Compania „Teleradio-Moldova”)

Responsabil de pregătire: DLF

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune ÎM „MOLDCELL” SA și „TEODAD” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

L. GUȚU

Cu privire la examinarea demersului Un Women referitor la mediatizarea unui spot

Responsabil de pregătire: SPP

Diverse

 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie