ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 20 OCTOMBRIE 2023

13.10.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 (perioada monitorizată 09-15 octombrie 2023)

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului serviciului media audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău”, ca urmare a sesizării dlui Ion Ceban

Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media Cooperativa „MOLODOSTI”

Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la revocarea dreptului de utilizare a unui slot din multiplexul A

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie

Responsabil de pregătire: DLF

Diverse