ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 23 IUNIE 2023

16.06.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a sesizării dlui Ion Chicu

Responsabil de pregătire: DCSMA

G. CHIȚANU

Cu privire la proiectul deciziei de aprobare a Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029

Responsabil de pregătire: SJ

E. COVACI

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră pentru anul 2022

Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media audiovizuale de televiziune pentru anul 2022

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „Liberadio” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune eliberate „BRAVOS-CONECT” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

M. MAȘAEV

Cu privire la examinarea demersului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de mediatizare a unui spot video

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse