ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 24 NOIEMBRIE 2023

17.11.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                         Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din turul II (perioada monitorizată 13-17 noiembrie 2023)

Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCIAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 336 din 20 octombrie 2023 („ITV”)

Responsabil de pregătire: DCSMA

S. TONU

Cu privire la rezultatele controlului serviciului media audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău”, ca urmare a sesizării Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii

Responsabil de pregătire: DCSMA

E. GRECU

Cu privire la rezultatele controlului serviciului de radiodifuziune sonoră „Retro FM”, ca urmare a petiției din partea lui Andrei Lupusor

Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „MEDIA PRODUCTION TV” SRL pentru serviciul de televiziune „PEH TV”

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „MEDIA DISCOVERY” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Like TV”

Responsabil de pregătire: DLF

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice)

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse