ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 25 AUGUST 2023

18.08.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

I. HABRAVAN

Cu privire la bilanțul concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a unui slot din Multiplexul A

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie  eliberate furnizorului de servicii media ,,SFC MEDIA” SRL („Legal TV”, „GN TV”)

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului furnizorului de servicii media „URANIA FM” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „REAL RADIO” SRL pentru serviciul de televiziune „Familia”

Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune eliberate „INTERVAL-TV” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 100 din 30 martie 2022

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse