ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 26 MAI 2023

19.05.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

Agenda ședinței

E. COVACI

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii de radiodifuziune sonoră pentru anul 2022

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „Viziunea Liberă” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Global 24”

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire a licențelor de emisie eliberate furnizorilor de servicii media  „Premier Media” SRL și „Urania FM” SRL

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie ÎCS „Reforma Art” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la proiectul deciziei de aprobare a Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029

Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la Registrul serviciilor media audiovizuale care nu se află în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise pe teritoriul Republicii Moldova

Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare a discursului de ură în conținuturile media audiovizuale

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse