ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 27 OCTOMBRIE 2023

20.10.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 (perioada monitorizată 16-22 octombrie 2023)

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. BUJNIȚA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 287 din 15 septembrie 2023

Responsabil de pregătire: DACD

E. COVACI

Cu privire la rezultatele controlului dispus prin decizia Consiliului Audiovizualului nr. 306 din 29 septembrie 2023

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberate PP „Exclusiv Media” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor disponibile din multiplexul A

Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile

Responsabil de pregătire: DLF

L. GUȚU

Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul III al anului 2023

Responsabil de pregătire: SPP

Diverse