ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 28 OCTOMBRIE 2022

21.10.2022

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

Agenda ședinței

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale

Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCEAN

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova”, urmare a petiției Asociației Obștești Comunitatea „WatchDog.MD”

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TVR Moldova”, urmare a petiției directoarei Centrului de Reabilitare pentru Copii, Ecaterina Gîncotă

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției dlui Vitalie Grabovschi

Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată PP „Exclusiv media” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Exclusiv TV”

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 297 din 16 septembrie 2022 („RU-TV Moldova”)

Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ALIANȚA-TV” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

L. GUȚU

Cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul III al anului 2022

Responsabil de pregătire: SPP

L. GUȚU

Cu privire la examinarea demersului Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor în Moldova (UN Women) de mediatizare a campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenţei în Bază de Gen”

Responsabil de pregătire: SPP

Diverse

 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie