ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 03 FEBRUARIE 2023

27.01.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                          Ora: 11:00

Agenda ședinței

A. ANTOCIAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 391 din 23.12.2022 (Ren Moldova)

Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCIAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 330 din 28.10.2022 (Tezaur TV)

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. PLEȘCA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizual al Republicii Moldova nr. 390 din 23.12.2022 (Cinema-1)

Responsabil de pregătire: DCSMA

M. MAȘAEV

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul la informațiile de interes public

Responsabil de pregătire: SJ

M. MAȘAEV

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (asigurarea accesului la informațiile de interes public)

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse