ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 30 OCTOMBRIE 2023

27.10.2023

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46                                                                                         Ora: 09:30

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului serviciului media audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău”, ca urmare a sesizării Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 337 din 20 octombrie 2023 („ITV”)

Responsabil de pregătire: DCSMA