Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de

27.12.2023
specialist superior, Direcția licențiere furnizori

1. Hantea Diana

 

Interviul va avea loc la data de 28 decembrie, ora 0900, et. 2,  sala de ședințe a Consiliul Audiovizualului, adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46.