Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de

18.09.2023
Specialist principal, Secția asistență Consiliu; controlor de stat Direcția control servicii media audiovizuale

Specialist principal, Secția asistență Consiliu

 

 

  1. Ștefăniță Elena

 

Controlor de stat, Direcția control servicii media audiovizuale

 

 

  1. Balica Dorin
  2. Sofronovici Gabriela

 

 

Proba scrisă va avea loc la data de 21 septembrie 2023, ora 1000, et.2,  sala de ședințe a Consiliul Audiovizual, adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46.

 

 

Notă: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin e-mail se vor prezenta la data de 21 septembrie 2023, cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea actelor depuse, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.