Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de

11.12.2023
Controlor de stat, Direcția control servicii media audiovizuale

    1.  Romînu Daria
    2.  Cioban Natalia

 

 

 

Proba scrisă va avea loc la data de 15 decembrie 2023, ora 1000, et. 2,  sala de ședințe a Consiliului Audiovizualului, adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46.

 

 

Notă: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin e-mail se vor prezenta la data de 15 decembrie 2023, cu documentele în original, pentru a se verifica veridicitatea actelor depuse, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.