Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de

17.04.2024
Consultant Direcția licențiere furnizori; Consultant Serviciul achiziții.

Consultant Direcția licențiere furnizori:

 

1. Ștefăniță Elena

 

Consultant Serviciul achiziții:

 

  1. Andrușcenco Valentin

 

Proba scrisă va avea loc la data de 22 aprilie 2024, ora 1000, et.2,  sala de ședință a Consiliul Audiovizual, adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46.

 

Notă: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin e-mail se vor prezenta la data de 22 aprilie 2024, cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea actelor depuse, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.