Contacte

Contacte generale

Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova

Str. Vlaicu Pîrcălab, 46, MD-2012, Chișinău, RM

Anticamera

(022)277551

Aparatul CA

DIRECȚIA LICENȚIERE FURNIZORI

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI CONTROL DISTRIBUITORI

DIRECŢIA CONTROL SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE

Victoria Stețcaia

Șefă adjunctă direcție

SECȚIA POLITICI PUBLICE

SECȚIA ASISTENȚA CONSILIU

SECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL FINANCIAR

Svetlana Lucinscaia

Șefă serviciu, Contabil-șef

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI ARHIVĂ

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE

SERVICIUL ACHIZIȚII

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ

Șef direcție