Contacte

Contacte generale

Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova

Str. Vlaicu Pîrcălab, 46, MD-2012, Chișinău, RM

Anticamera

(022)277551

Membri

Liliana Vițu

Aneta Gonța

Vicepreședintă

Eugeniu Rîbca

Ruslan Mihalevschi

Orest Dabija

Larisa Turea

Tatiana Crestenco

Aparatul CA

DIRECȚIA LICENȚIERE FURNIZORI

Sergiu Martin

Șef direcție

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI CONTROL DISTRIBUITORI

Vitalie Bujnița

Şef direcţie

DIRECŢIA CONTROL SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE

Victoria Stețcaia

Șefă adjunctă direcție

SECȚIA POLITICI PUBLICE

Lia Guțu

Șefă secție

SECȚIA ASISTENȚA CONSILIU

Olimpia Moraru

Șefă secție

SECȚIA JURIDICĂ

Grigore Chițanu

Șef secție

SERVICIUL FINANCIAR

Svetlana Lucinscaia

Șefă serviciu, Contabil-șef

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI ARHIVĂ

Rodica Molea  

Şefă serviciu

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE

Veronica Ciochină

Consultant

SERVICIUL ACHIZIȚII

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ

Șef direcție