Cooperare

Consiliul Audiovizualului cooperează cu instituţii similare din alte state în vederea preluării şi implementării celor mai bune practici şi standarde internaţionale în domeniul audiovizualului și cu alte autorităţi publice şi instituţii competente din Republica Moldova în vederea aplicării legislaţiei în domeniul audiovizualului. Totodată, Consiliul Audiovizualului cooperează și cu organizaţiile reprezentative de profil ale societăţii civile în scopul elaborării documentelor, analizelor, expertizelor şi recomandărilor ce vizează domeniul audiovizualului, monitorizării serviciilor media audiovizuale, etc.

Rețele internaționale

Platforma Europeană a Autorităților de Reglementare în Domeniul Audiovizualului – EPRA
Vizitează site-ul web
Forumului Autorităților de Reglementare din Țările Mării Negre – BRAF
Vizitează site-ul web
Rețeaua Francofonă a Autorităților de Reglementare Media – REFRAM
Vizitează site-ul web
Rețeaua mediteraneană a Autorităților de Reglementare – MNRA
Vizitează site-ul web
Observatorul European al Audiovizualului
Vizitează site-ul web
Baza europeană de date privind serviciile media audiovizuale – MAVISE
Vizitează site-ul web

Parteneri externi

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău
Vizitează site-ul web
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova
Vizitează site-ul web
Ambasada Statelor Unite ale Americii
Vizitează site-ul web
Oficiul Ambasadei Olandei la Chișinău
Vizitează site-ul web
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională – USAID
Vizitează site-ul web
Guvernul Danemarcei
Vizitează site-ul web

Ministere

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Vizitează site-ul web
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Vizitează site-ul web
Ministerul Culturii
Vizitează site-ul web

Autorități publice naționale

Comisia Electorală Centrală
Vizitează site-ul web
Consiliul Concurenței
Vizitează site-ul web
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
Vizitează site-ul web
Oficiul Avocatului Poporului
Vizitează site-ul web

Societate civilă

Asociaţia Presei Electronice din Moldova (APEL)
Viziteează site-ul web
Centrul pentru Jurnalism Independent
Vizitează site-ul web
Asociația Presei Independente (API)
Vizitează site-ul web
Freedom House in Moldova
Vizitează site-ul web

Acorduri de colaborare

Acord de colaborare între Consiliul Concurenței și Consiliul Audiovizualului