Legislație

Legislaţia în domeniul audiovizualului are la bază Constituţia Republicii Moldova, Codul serviciilor media audiovizuale şi alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Consiliul Audiovizualului, în calitate de autoritate de reglementare, adoptă acte normative prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale şi de tratatele internaţionale. Această pagină conține referințe la principalele reglementări legate de activitatea Consiliului Audiovizualului.

Cadrul normativ internațional

Principalele acte normative ale Consiliului Audiovizualului*

* Mai multe acte normative emise de Consiliul Audiovizualului pot fi găsite în secțiunea „Decizii”.