Principalele acte normative ale Consiliului Audiovizualului*

* Mai multe acte normative emise de Consiliul Audiovizualului pot fi găsite în secțiunea „Decizii”.

Decizia nr. 199 din 10.06.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

Decizia nr. 203 din 17.06.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs

Decizia nr. 100 din 30.03.2022 cu privire la aprobarea Listei furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali

Decizia nr. 61/219 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale

Decizia nr. 331 din 20.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie

Decizia nr. 11 din 20.01.2023 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune

Decizia nr. 57/193 din 08.11. 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de numire și demitere a președintelui și vicepreședintelui Consiliului Audiovizualului

Decizia nr. 61/220 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare

Decizia nr. 61/227 din 30.12.2019 cu privire la uniformizarea nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale și aprobarea Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale

Decizia nr. 29/180 din 09.11.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova