Strategii de dezvoltare

Misiunea CA este de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale, asigurând un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitatea față de public în domeniul de referință.

Întru executarea acestei misiuni, Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA) instituie prerogativa CA de a aproba și de a pune în aplicare strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu și lung, conform articolului 75. Astfel, în 2022, CA a elaborat, a supus dezbaterilor publice și adoptat Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizualului pentru anii 2023-2027.

Strategia are drept scop asigurarea unui pluralism audiovizual real, caracteristic prin întrunirea cumulativă a următoarelor particularități:

(1) diversitate de furnizori de servicii media, de servicii media audiovizuale și de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual;

(2) prezența opiniilor publicului larg în serviciile media audiovizuale, în special a celor liniare;

(3) prezența furnizorilor de servicii media liberi, autonomi, independenți economic și editorial;

(4) accesul publicului larg la gama de opinii prezente în serviciile media audiovizuale.
12.08.2022
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A DOMENIULUI AUDIOVIZUALULUI pentru anii 2023 – 2027
Aprobată prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 270 din 12 august 2022
13.09.2022
AUDIOVISUAL DEVELOPMENT STRATEGY for 2023 – 2027 (translation)
Approved by decision of the Audiovisual Council of the Republic of Moldova No. 270 of August 12, 2022
13.09.2022
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023–2027 гг. (перевод)
Утверждена решением Совета по телевидению и радио Республики Молдова № 270 от 12 августа 2022 года