Alegeri locale generale din 5 noiembrie 2023

Consiliul Audiovizualului (CA) a aprobat modelul Declarației privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor și modelul de Raport referitor la respectarea Declarației privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor. Furnizorii vor depune la CA, începând cu 7 august, și până pe 13 august inclusiv, fie Declarația privind reflectarea alegerilor, fie o notificare prin care informează că nu participă la reflectarea alegerilor.

 

Ulterior, furnizorii care vor reflecta alegerile vor prezenta CA săptămânal, în ziua de luni, inclusiv după ziua scrutinului, un raport, conform modelului aprobat. Raportul prezintă modul în care a fost respectată declarația politicii editoriale în perioada de referință. În cazul în care vor exista devieri de la declarația politicii editoriale, acestea trebuie să se regăsească în raportul săptămânal cu clarificările de rigoare. CA va analiza rapoartele săptămânale în ședințe publice și va adopta decizii în funcție de rezultatele analizei.

 

Rapoartele săptămânale vor fi publicate pe pagina web oficială a CA. În același timp, fiecare furnizor trebuie să publice rapoartele pe propria pagină web în ziua în care sunt prezentate autorității de reglementare.

 

În același timp, furnizorii care anunță CA că nu participă la reflectarea alegerilor, care nu prezintă declarațiile sau ale căror declarații sunt respinse, nu au dreptul să reflecte alegerile și să difuzeze publicitate electorală.

 

De menționat că furnizorii care vor notifica CA despre nereflectarea alegerilor, își vor face publică decizia pe paginile web.

Actele Consiliului Audiovizualului

04.08.2023
DECIZIA nr. 241 din 04.08.2023
Cu privire la aprobarea modelului Declarației privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor și a modelului Raportului referitor la respectarea Declarației privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor

Actele Comisiei Electorale Centrale

04.08.2023
Regulamentul CEC
privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media

Modele de documente

04.08.2023
Modelul Declarației
privind privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor
04.08.2023
Modelul Raportului
referitor la respectarea Declarației privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor

Declarații privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor ale furnizorilor de servicii media audiovizuale de televiziune

08.09.2023
Cinema 1 (A.Video-Content SRL)
08.09.2023
ALBASAT (Albasat SRL)
08.09.2023
TV8 (AO Media Alternativa)
08.09.2023
ORIZONT TV (Archidoc Group SRL)
08.09.2023
ART TV (ART-Club SRL)
08.09.2023
ATV (Bizim Aidinic SRL)
08.09.2023
R Live TV (Bright Communications SRL)
08.09.2023
Canal Regional (Canal Regional SRL)
08.09.2023
ELITA TV (Cooperativa „Molodosti”)
08.09.2023
TV-Găgăuzia (CP Găgăuziya RadioTelevizionu)
08.09.2023
PRO TV CHIŞINĂU (ICS PRO Digital SRL)
08.09.2023
Jurnal TV (ICS Reforma Art SRL)
08.09.2023
TV Moldova-1, Radio Moldova, Radio Moldova Tineret (IP Compania „Teleradio Moldova”)
08.09.2023
Exclusiv TV (PP Exclusiv Media SRL)
08.09.2023
MEDIA TV (Pro Media SRL)
08.09.2023
BAS TV (LV-Topal SRL)
08.09.2023
ITV (Media Pro Group SRL)
08.09.2023
TVC 21 (SA Cotidian)
08.09.2023
Agro TV Moldova (SC Jevise ERL)
08.09.2023
TV-Drochia (SC Satelrom-TV SRL)
08.09.2023
N4 (Selectcanal-TV SRL)
08.09.2023
LEGAL TV (SFC Media SRL)
08.09.2023
GN TV (SFC Media SRL)
08.09.2023
TVR MOLDOVA (Societatea Româna de Televiziune)
08.09.2023
Vocea Basarabiei TV (Vocea Media SRL)

Declarații privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor ale furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră

08.09.2023
Jurnal FM (AO Sanatatea)
08.09.2023
BIZIM DALGAMIZ (Bizim Dalgamiz SRL)
08.09.2023
GRT FM (CP Găgăuziya Radio Televizionu)
08.09.2023
Aquarelle-FM (Independent Media SRL)
08.09.2023
BAS FM (LV-Topal SRL)
08.09.2023
Radio Orhei FM (Media Forum SRL)
08.09.2023
Noroc (Noroc Media SRL)
08.09.2023
RADIO CHIŞINĂU (Pajura Albă SRL)
08.09.2023
Radio Relax (Pleiada Audio SRL)
08.09.2023
Radio MEDIA (Pro Media SRL)
08.09.2023
HIT FM (Radio HIT SRL)
08.09.2023
RADIO PLAI (Radio Plai SRL)
08.09.2023
Radio Roks (Radio Top SRL)
08.09.2023
Bugeac FM (RTV-Media-Center SRL)
08.09.2023
Vocea Basarabiei (Vocea Media SRL)
 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie