Rapoarte financiare CA

Conform Codului serviciilor media audiovizuale, bugetul Consiliului Audiovizualului (CA) se constituie din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Subvenţiile de la bugetul de stat se stabilesc anual, prin legea bugetului de stat, şi reprezintă volumul subvenţiilor de la bugetul de stat aprobat pentru anul precedent, indexat cu indicele preţurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin. Veniturile proprii ale CA provin din donaţii, sponsorizări şi alte surse legale. Activitatea financiară a CA este verificată de către Curtea de Conturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
26.04.2023
Informația cu privire la sumele încasate în anul 2022 a personalului Consiliului Audiovizualului
prevăzut în art. 5 1 la Legea 270/2018
13.04.2023
Raport cu privire la activitatea financiară a CA pentru anul 2022
Examinat și aprobat în ședința publică a Consiliului Audiovizualului din 07 aprilie 2023 prin Decizia nr. 98
11.04.2023
Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al Consiliului Audiovizualului la 1 ianuarie 2023
10.01.2023
Registrul cadourilor 2022
29.12.2022
Bugetul CA pentru 2023
27.12.2021
Bugetul CA pentru 2022
04.01.2022
Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al Consiliului Audiovizualului la 1 ianuarie 2022
01.03.2022
Activitatea economico-financiară a Consiliului Audiovizualului în anul 2021