Distribuitorilor serviciilor media

Pe această pagină, distribuitorii de servicii media audiovizuale din Republica Moldova pot găsi formulare de cereri, modele de rapoarte și alte documente elaborate de Consiliul Audiovizualului.

Formulare și modele de documente

20.01.2023
Modelul Raportului anual al distribuitorilor de servicii media
Arpobat prin Decizia nr. 8 din 20 ianuarie 2023
20.01.2023
Cererea de eliberare/modificare/reperfectare a autorizației de retransmisiune
Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune
20.01.2023
Oferta serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune
Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune
20.01.2023
Oferta serviciilor media audiovizuale retransmise
Anexa nr. 6 la Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune
20.01.2023
Lista proprietarilor beneficiari
Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune
20.01.2023
Condițiile autorizației de retransmisiune
Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune
20.01.2023
Certificat constatator privind recepționarea actelor
Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune
20.01.2023
Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune
Aprobat prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 11 din 20 ianuarie 2023