Furnizorilor serviciilor media

Pe această pagină, furnizorii de servicii media audiovizuale din Republica Moldova pot găsi formulare de cereri, modele de rapoarte, ghiduri, reguli de conduită profesională și alte documente elaborate de Consiliul Auidiovizualului.

Formulare și modele de documente

20.01.2023
Modelul Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media audiovizuale
Arpobat prin Decizia nr. 7 din 20 ianuarie 2023
09.04.2019
​​Cererea de eliberare/ prelungire/ modificare/ a licenței de emisie
Anexa nr. 1 la Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019
09.04.2019
Nomenclatorul actelor pentru eliberarea licenței de emisie
Anexa nr. 2 la Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019
09.04.2019
Structura serviciului media audiovizual
Anexa nr. 3 la Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019
09.04.2019
Grila de emisie săptămânală – model pentru serviciile de televiziune și serviciile de radiodifuziune sonoră aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
Anexa nr. 4 la Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019
09.04.2019
Declarație pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății furnizorului de servicii media
Anexa nr. 5 la Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019
09.04.2019
Modelul Condițiilor la licența de emisie
Anexa la Decizia nr. 17/59 din 09 aprilie 2019
30.12.2019
Declarația de notificare privind furnizarea serviciilor media audiovizuale neliniare
Anexa la Regulamentul cu privire la procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare (Decizia nr. 61/220 din 30 decembrie 2019)

Reguli de conduită profesională și ghiduri

23.03.2022
Ghid explicativ privind asigurarea informării corecte
Anexa la Decizia nr. 91 din 23 martie 2022
15.04.2022
Ghid explicativ privind uniformizarea tăriei sonore și nivelul maxim permis al semnalelor audio conform standardelor internaționale
Anexa la Decizia nr. 123 din 15 aprilie 2022
15.04.2022
Tutorialul cu privire la modalitatea de monitorizare a nivelului tăriei sonore
Ghid video