Practicile anticoncurențiale din audiovizual, examinate de reprezentanți ai Consiliului Audiovizualului și ai Consiliului Concurenței

Membri și reprezentanți ai celor două instituții, cât și experți din țară și de peste hotare au luat parte la un atelier de lucru pe tema „Asigurarea regimului juridic al proprietății, a transparenței proprietății și a finanțării în domeniul audiovizualului”, găzduit de CA în zilele de 23-24 ianuarie 2023. La eveniment a fost prezentat un studiu privind problemele legate de concentrarea proprietății în domeniul audiovizualului, situațiile dominante în formarea opiniei publice, piața de publicitate și sistemul de măsurare a rating-urilor TV în Moldova. Președinta Consiliul Audiovizualului, Liliana Vițu, președintele Consiliul Concurenței, Alexei Gherțescu, membrii CA și reprezentanții celor două instituții au analizat practicile curente din domeniu și mecanismele ce ar putea fi preluate, din perspectiva asigurării pluralismului mediatic și combaterii practicilor neconcurențiale. Discuția s-a axat și pe necesitatea de a dezvolta capacitățile celor două instituții pentru prevenirea și contracararea concentrării proprietății, descurajării practicilor anticoncurențiale și susținerii unui mediu concurențial loial.