Raportul de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului dezbătut în ședința publică a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a dezbătut în ședință publică din 28 martie 2023 raportul de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului (CA). Potrivit raportului, pe parcursul anului 2022, CA a aplicat 447 de sancțiuni furnizorilor de servicii media și distribuitorilor pentru nerespectarea legislației care reglementează activitatea în domeniul audiovizualului. Este vorba despre 235 de amenzi în sumă totală de 2 340 000 de lei și 212 de avertizări publice. Datele se regăsesc în raportul de activitate al instituției, care a fost prezentat la Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media de astăzi. În urma dezbaterilor, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a luat act de Raportul de activitate al CA pentru anul 2022 și va propune plenului Parlamentului spre aprobare un proiect de hotărâre cu referire la acesta.