Rapoarte privind acțiunile de control

Conform Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, organele de control sînt obligate să întocmească și să publice pe pagina electronică și în Registrul de stat al controalelor rapoarte anuale despre activitatea de control efectuată pe durata anului și rezultatul acestei activități, modul de executare a planurilor de control și nivelul de atingere a obiectivelor trasate și a indicatorilor de performanță prestabiliți.
RAPORT PRIVIND REALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIBUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU PERIOADA 01 IULIE – 30 SEPTEMBRIE 2022
RAPORT PRIVIND REALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIBUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU PERIOADA 01 APRILIE – 30 IUNIE 2022
RAPORT PRIVIND REALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIBUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE – 31 MARTIE 2022
PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIBUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU ANUL 2022
RAPORT PRIVIND REALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIВUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU PERIOADA 01 OCTOMBRIE – 31 DECEMBRIE 2021
RAPORT PRIVIND REALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIВUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU PERIOADA 01 IULIE – 30 SEPTEMBRIE 2021
RAPORT PRIVIND REALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIВUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU PERIOADA 01 APRILIE – 30 IUNIE 2021
RAPORT PRIVIND REALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ASUPRA ACTIVITĂȚII FURNIZORILOR ȘI DISTRIВUITORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE
PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE – 31 МARTIE 2021