Lista furnizorilor de servicii media naţionali, regionali şi locali

Conform Codului serviciilor media audiovizaule (CSMA), Consiliul Audiovizualului, cel puţin o dată pe an, elaborează şi publică pe pagina sa web oficială lista furnizorilor de servicii media naţionali, regionali şi locali. Aprobarea listei se impune în scopul asigurării realizării prevederilor cu privire la măsurarea cotei de audiență a serviciilor media audiovizuale, precum și a celor ce statuează transmisiunea programelor audiovizuale locale în cadrul serviciilor media audiovizuale (art. 4 din CSMA).
23.08.2022
Lista furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali
Aprobată prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 100 din 30 martie 2022