Ședința Consiliului Audiovizualului din 21 iulie 2023

21.07.2023

L. GUȚU

Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul II al anului 2023
Responsabil de pregătire: SPP

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire a licențelor de emisie eliberate furnizorilor de servicii media  „Media House” SRL și „Radio Maximum” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „OLDIMA” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 175 din 09 iunie 2023 (Zona M)
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 41 din 10 februarie 2023 (Orizont TV)
Responsabil de pregătire: DCSMA

C. BUNESCU

Cu privire la rezultatele controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a petiției Grupului de Companii „Trans-Oil”
Responsabil de pregătire: DCSMA
Diverse