Ședința Consiliului Audiovizualului din 08 septembrie 2023

08.09.2023

S. TONU

Cu privire la examinarea declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale din 05 noiembrie 2023
Responsabil de pregătire: DCSMA

E. GRECU

Cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 63 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual „ORIZONT TV”
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. PLEȘCA

Cu privire la rezultatele controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” ca urmare a petiției dnei Diana Caraman
Responsabil de pregătire: DCSMA

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „COSCOMSAT” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „STV IT COMPANY” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

I. HABRAVAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 213 din 14.07.2023 („TV BĂLȚI” SRL)
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media („Art TV”, „Liubimoe Radio”, „Radio One”)
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate furnizorului de servicii media ,,SFC MEDIA” SRL („Legal TV”, „GN TV”)
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii „A.Video-Content” SRL de eliberare a licenței de emisie pentru serviciul de televiziune „Cinema 2”
Responsabil de pregătire: DLF
Diverse