Ședința Consiliului Audiovizualului din 29 decembrie 2022

30.12.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la monitorizarea furnizorilor publici și privați naționali de servicii media de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a)-c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu-Eșanu
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „NG Production” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licențelor de emisie eliberate IP Companiei „Teleradio-Moldova” pentru serviciile de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret” și „Radio Moldova Muzical”
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚĂ

Cu privire la expertiza anticorupție a proiectului deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea modelului Raportului de activitate anual al distribuitorilor de servicii media
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a autorizațiilor de retransmisiune eliberate „STV IT COMPANY” SRL și „TV SAT” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

Gr. CHIȚANU

Cu privire la examinarea cererii de recuzare depusă de dna Fulga Grabovski
Responsabil de pregătire: SJ

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea petițiilor din partea dnei Fulga Grabovski, a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Vlad Batrîncea și a dlui Gheorghe Cavcaliuc
Responsabil de pregătire: DCSMA
Diverse