Ședința Consiliului Audiovizualului din 30 iunie 2023

30.06.2023

E. COVACI

Cu privire la examinarea analizei rapoartelor anuale de activitate ale furnizorilor de servicii media audiovizuale de televiziune pentru anul 2022
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „Radio Top” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Roks”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „Univers-Prim” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Dor”
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 181 din 15.06.2023
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la activitatea distribuitorilor de servicii media „SMART-NETWORK” SRL, „UPLINK” SRL, „RAZNET” SRL, „ANDRIDAN IMPEX” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „TEODAD” SRL, „JELANSTE” SRL, „INTERKIWINET” SRL, „SEBIS SAT” SRL, „SV STANDART” SRL, „REVAFAR-COM” SRL și „COSCOMSAT” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și sincronizarea termenului de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor).
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse