Ședința Consiliului Audiovizualului din 27 ianuarie 2023

27.01.2023

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

N. OPREA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, ca urmare a sesizării Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”
Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCIAN

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TVR Moldova”, ca urmare a sesizării dnei Elena Pahomova
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată Societății Române de Televiziune pentru serviciul media audiovizual de televiziune „TVR MOLDOVA”
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberată „SG MEDIA M1” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „MBC”
Responsabil de pregătire: DLF

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune eliberată „CAZMAREX TV” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la aprobarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry”
Responsabil de pregătire: SJ

M. MAȘAEV

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul la informațiile de interes public
Responsabil de pregătire: SJ

M. MAȘAEV

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (asigurarea accesului la informațiile de interes public)
Responsabil de pregătire: SJ

A. MITITELU

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de accelerare a egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2023-2027 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
Responsabil de pregătire: SJ

L. GUȚU

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2023
Responsabil de pregătire: SPP

L. GUȚU

Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul IV al anului 2022
Responsabil de pregătire: SPP
Diverse
 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie