Ședința Consiliului Audiovizualului din 02 decembrie 2022

02.12.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

V. PLEȘCA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Orhei TV” și „TV6”, la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TV8”, urmare a sesizărilor din partea dlui Vlad Batrîncea și a dnei Fulga Grabovski
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. TONU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual public de televiziune „Moldova-1”, urmare a sesizărilor din partea dnei Marina Tauber și a furnizorului de servicii media audiovizuale „Telesistem TV” SRL
Responsabil de pregătire: DCSMA

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune „CVINTA-GRUP” SRL și „MAXIMARIN” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 337 din 04 noiembrie 2022 („Telesistem TV” SRL)
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Privind proiectul Regulamentului cu privire la licența de emisie
Responsabil de pregătire: DLF
Diverse