Ședința Consiliului Audiovizualului din 04 noiembrie 2022

04.11.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

S. SECRIERU

1. Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
Responsabil de pregătire: DCSMA

N. OPREA

2. Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a autosesizării președintei CA, Liliana VIȚU-EȘANU
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

3. Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberată „Nika TV Media” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Nika TV”
Responsabil de pregătire: DLF

E. RUSU

4. Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „UPLINK” SRL și „STV IT COMPANY” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

Gr. CHIȚANU

5. Cu privire la aprobarea proiectului definitivat al Regulamentului privind autorizația de retransmisiune
Responsabil de pregătire: SJ
6. Diverse