Ședința Consiliului Audiovizualului din 05 iulie 2024

10.07.2024

*Din motive tehnice, până al minutul 30:49, lipsește sunetul.

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media audiovizuale
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire a licențelor de emisie eliberate furnizorilor de servicii media audiovizuale AO „CULTURA DIVINĂ” SRL și FUNDAȚIA „ROMA AWARENESS”
Responsabil de pregătire: DLF

E. RUSU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei CA nr. 26 din 02 februarie 2024
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „STV IT COMPANY” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

A. CORCODEL

Cu privire la examinarea raportului de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „Canal Regional”, „Cinema 1”, „TV-DROCHIA”, „Media TV”, „Noroc TV” și „N4”, la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: DACD

M. MAȘAEV

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat și a legilor sectoriale conexe controlului de stat)
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse