Ședința Consiliului Audiovizualului din 06 octombrie 2023

06.10.2023

V. STEȚCAIA

Cu privire la reflectarea alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 (perioada monitorizată 25 septembrie-1 octombrie)
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a sesizării dlui Ion Ceban
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 279 din 08 septembrie 2023 („ITV”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „CATV-NET PLUS” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „TELESISTEM TV” SRL pentru serviciul de televiziune „Primul în Moldova”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „MEDIA PLATFORM” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie furnizorului de servicii media „Real Radio” SRL pentru serviciul de televiziune „Familia”
Responsabil de pregătire: DLF

A. MITITELU

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru Aderarea la Uniunea Europeană pentru anii 2023-2027
Responsabil de pregătire: SJ

M. MAȘAEV

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind modificarea unor acte normative (privind procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative)
Responsabil de pregătire: SJ

G. CHIȚANU

Cu referire la proiectul Regulamentului privind conținuturile audiovizuale
Responsabil de pregătire: SJ