Ședința Consiliului Audiovizualului din 08 decembrie 2023

08.12.2023

T. CANȚER

Cu privire la activitatea distribuitorilor de servicii media „SPECTRAL GRUP” SRL, „OLVELTEL” SRL, „PETIN-TV” SRL, „FLOW MEDIA” SRL, „CAGHET-PLUS” SRL, „HARTUM TV” SRL, „SILE&CO” SRL, „LV-TOPAL” SRL și „MAXIMARIN” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

T. CANȚER

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 324 din 13 octombrie 2023
Responsabil de pregătire: DACD

A. CORCODEL

Cu privire la respectarea art. 63 alin. (6) din CSMA de către serviciile media audiovizuale de televiziune „Agro TV Moldova”, „TV-Găgăuzia”, „ART-TV”, „Popas TV”, „ONE TV” și „Star TV”
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberată „STV IT COMPANY” SA
Responsabil de pregătire: DACD

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „MEDIA DISCOVERY” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Like TV”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „REAL RADIO” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Familia”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie AO „MEDIA ALTERNATIVĂ” pentru serviciul media audiovizual de televiziune „TV8”
Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie a furnizorului de servicii media „Fluctus” SRL, eliberată pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Datina FM”
Responsabil de pregătire: DLF

E.COVACI

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie a furnizorului de servicii media ,,Radio Hit” SRL, eliberată pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Hit FM”
Responsabil de pregătire: DLF
Diverse