Ședința Consiliului Audiovizualului din 09 iunie 2023, partea I

09.06.2023

E. COVACI

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media de radiodifuziune sonoră pentru anul 2022
Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 75 din 17 martie 2023 („Nika TV Media”)
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 107 din 21 aprilie 2023 („MBC”)
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 112 din 28 aprilie 2023
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate a distribuitorilor de servicii media pentru anul 2022 și prezentarea contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 105 din 21 aprilie 2023 („TV-BOX” SRL)
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 106 din 21 aprilie 2023 (ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „MOLDTELECOM” SA, ÎM „MOLDCELL” SA și „ARAX-IMPEX”  SRL)
Responsabil de pregătire: DACD

A. CORCODEL

Cu privire la examinarea rapoartelor de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „N4”, „Privesc.Eu TV”, „R Live TV”, „REN MOLDOVA”, „Studio-L”, „Exclusiv TV”, „TV6”, „TVC 21” și „Vocea Basarabiei TV” la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: DACD

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 140 din 12 mai 2023 („Canal 3”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

C. BUNESCU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 137 din 12 mai 2023 („Cinema 1”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. TONU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 139 din 12 mai 2023 („Orhei FM”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. SECRIERU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 108 din 21 aprilie 2023 („TV-Găgăuzia”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

G. CHIȚANU

Cu privire la examinarea plângerii depuse de „A.Video-Content” SRL cu nr. 18/2023 din 19 mai 2023
Responsabil de pregătire: SJ

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului de lege privind Centrul Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei – Patriot și modificarea unor acte normative
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse