Ședința Consiliului Audiovizualului din 10 octombrie 2022

10.10.2022

Raportor: Gr. CHIȚANU

1. Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: Secția juridică
2. Diverse